miljoborsen.se miljoborsen.se - V?LKOMMEN TILL MILJ?B?RSEN AB !

miljoborsen.seWebsite Profile

Title: V?LKOMMEN TILL MILJ?B?RSEN AB !
Keywords: utsl?ppsr?tter
Description:Milj?b?rsen ?r en marknadsplats f?r k?p och f?rs?ljning av utsl?ppsr?tter
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

miljoborsen.se Information

Website / Domain:miljoborsen.se
Website IP Address:212.97.132.106
Domain DNS Server:ns2.surf-town.net,ns1.surf-town.net,ns3.surf-town.net

miljoborsen.se ranks

Alexa Rank:5598071
EveryoneDomain Rank:2
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

miljoborsen.se Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$3,820
Daily Revenue:$10
Monthly Revenue:$314
Yearly Revenue:$$3,820
Daily Unique Visitors:963
Monthly Unique Visitors:28,890
Yearly Unique Visitors:351,495

miljoborsen.se WebSite Httpheader

StatusCode 200
Connection Keep-Alive
Content-Type text/html
Server LiteSpeed
Date Thu, 20 Sep 2018 03:24:55 GMT

miljoborsen.se WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
utsl?ppsr?tter 16 5.49%

miljoborsen.se Similar Website

Domain WebSite Title
vimmerbyenergi-miljo.se V?lkommen till Vimmerby Energi & Milj? AB
vmab.se V?lkommen till VMAB | VMAB - V?stblekinge Milj? AB
vmab.org V?lkommen till VMAB | VMAB - V?stblekinge Milj? AB
anderssonsbatvarv.se V?lkommen till Anderssons B?tvarv AB
vanersborgstankomiljo.se V?lkommen till V?nersborgs Tank & Milj? AB, - Slamsugning, h?gtrycksspolning, cisternbesiktning, to...
acetec.se V?lkommen till Acetec AB
badex.se V?lkommen till Badex AB
korridor.se V?lkommen till korridor AB
promotionab.se V?lkommen till Promotion AB
protreatment.se V?lkommen till ProTreatment AB!
malungshem.se V?lkommen till Malungshem AB
musicstuff.se V?lkommen till Webgruppen AB
silanex.se V?lkommen till Silanex AB
neron.se V?lkommen till Neron AB
blowaco.se V?lkommen till Blowaco AB
a-sprinkler.se V?lkommen till A-SPRINKLER AB!
autofrance.se V?LKOMMEN TILL AUTOFRANCE AB
bula.se V?lkommen till BULA AB!

miljoborsen.se Alexa Rank History Chart

miljoborsen.se aleax

miljoborsen.se Html To Plain Text

V?LKOMMEN TILL MILJ?B?RSEN AB ! V?LKOMMEN TILL MILJ?B?RSEN AB ! Visioner Milj?b?rsen f?ddes 2004 i samband med EU:s nya direktiv 2003/87/EC som reglerar handeln med utsl?ppsr?tter. Bolaget Milj?b?rsen AB bildades 2005 och ?r en marknadsplats f?r f?retag och m?nniskor som vill k?pa personliga utsl?ppsr?tter. Vi vill att man skall se till milj?nyttan i f?rsta hand , att k?pa ett ton koldioxid skall ses som en god g?rning eftersom n?gon d? f?r sl?ppa ut ett ton mindre, Vi vill bygga upp en milj?b?rs d?r vi gemensamt med alla v?ra utsl?ppsr?tter skulle kunna ?ka v?rt inflytande p? marknaden. Blir vi tillr?ckligt stora tillsammans s? skulle vi ocks? kunna p?verka priset p? utsl?ppsr?tterna och industrin skulle d? f? betala ett h?gt pris f?r sina utsl?pp. Ett h?gt pris motiverar en snabbare investering i milj?v?nlig teknik och en minskad energif?rbrukning. Om vi alla svenskar hade k?pt utsl?ppsr?tter motsvarande v?r ?rliga f?rbrukning s? hade det inte funnits n?got ?verskott och priset hade stigit kraftigt. Genom att s?tta pris p? milj?n har vi skapat ett effektivt redskap f?r b?ttre milj? , vi har skapat en ny marknad och en ny ekonomi som inte l?ngre bygger p? tillv?xt utan som bygger p? en minskad resursf?rbrukning d?r den nya valutan heter "utsl?ppsr?tter". F?retagen kommer inte bara att beh?va fossila br?nslen och r?varor f?r sin produktion i framtiden utan de kommer ocks? att beh?va dina personliga utsl?ppsr?tter f?r att f? lov att producera det som skall s?ljas p? v?rldsmarknaden och generera morgondagens vinster. Om vi alla k?per utsl?ppsr?tter kan vi s?tta ett h?gre pris p? milj?n till allas f?rdel. Aff?rside` Vi g?r det m?jligt f?r privatpersoner och f?retag att k?pa utsl?ppsr?tter i mindre kvantiteter. Du v?ljer sj?lv hur m?nga ton du vill k?pa! Vi s?ljer till f?retag som inte omfattas av lagen om utsl?pp men som ?nd? vill h?lla en h?g milj?profil och till privatpersoner som vill k?pa utsl?ppsr?tter men som ?r f?r sm? f?r att kunna handla p? de europeiska kraftb?rserna. Vi ger dig chansen att k?pa den m?ngd koldioxid som du, din familj eller ditt f?retag sl?pper ut i biosf?ren s? att du kan nolla din belastning p? milj?n. Milj?b?rsen ansvarar f?r att dessa inte kommer ut p? marknaden igen. Vi som individer kan bara tillsammans p?verka marknaden. Vill du g?ra n?got konkret f?r milj?n s? g?r det nu tillsammans med oss! Milj?problemen g?r inte att l?sa om man inte f?rst l?ser de ekonomiska problemen! Alla marknadsekonomier m?ste expandera f?r att tillv?xt skall kunna uppn?s. En ekonomi utan tillv?xt slutar med depression medan en tillv?xtekonomi slutar med milj?f?rst?ring. F?r att kunna h?lla ekonomin v?xande beh?vs expansion och modern teknik och d?rmed en ?kad energianv?ndning, ofta baserad p? fossila br?nslen. Utg?r tillv?xten ett ?r minskar ocks? investeringsviljan inf?r n?sta ?r. Detta inneb?r att man tar f?rre l?n vilket ger mindre pengar i omlopp och en minskad konsumtion den ned?tg?ende spiralen ?r ett faktum. Men expansion och utveckling kr?ver att vi ser om v?r jord, annars kommer vi till slut inte att kunna leva h?r. Hur skall tillv?xten hj?lpa oss att finansiera n?dv?ndiga milj??tg?rder om den samtidigt uppst?r genom just ?kad resursf?rbrukning? Genom att vi tillsammans k?per upp utsl?ppsr?tter ?ver tid s?nks taket p? marknaden. Taket p? antalet utsl?ppsr?tter ?r begr?nsat och styrs politiskt. Marknadskrafterna kommer att driva upp priserna p? utsl?ppsr?tter i takt med att tillg?ngen minskar enligt marknadsmekanismen. N?r du k?per ett ton koldioxid s? m?ste n?gon annan spara ett ton koldioxid. Tillg?ngen p? utsl?ppsr?tter minskar p? marknaden och priset g?r upp. F?retagen m?ste k?pa eller investera i teknik f?r att minska sina utsl?pp eftersom taket s?nks fr?n varje ?r. De f?retag som vid ?rets slut inte kan redovisa tillr?cklig m?ngd utsl?ppsr?tter kommer att ?l?ggas en straffavgift per ton koldioxidutsl?pp och i till?gg ?ven redovisa utsl?ppsr?tter motsvarande de utsl?pp man gjort. F?retagen ?r tvungna att k?pa p? en niv? d?r det ?r billigare ?n att betala straffavgifter f?r att kunna uppfylla sina kvotplikter |V?lkommen| |Vilka ?r vi| |Varf?r skall man k?pa?| |Hur g?r jag| |V?xthuseffekten| |Utsl?ppshandel| |Kyotoavtalet| |Flexibla mekanismer| |Marknaden| |Kontakta oss| ?MILJ?B?RSEN AB , Org nr. 556695-2882

miljoborsen.se Whois

# Copyright (c) 1997- IIS (The Internet Foundation In Sweden).
# All rights reserved.
# The information obtained through searches, or otherwise, is protected
# by the Swedish Copyright Act (1960:729) and international conventions.
# It is also subject to database protection according to the Swedish
# Copyright Act.
# Any use of this material to target advertising or
# similar activities is forbidden and will be prosecuted.
# If any of the information below is transferred to a third
# party, it must be done in its entirety. This server must
# not be used as a backend for a search engine.
# Result of search for registered domain names under
# the .se top level domain.
# This whois printout is printed with UTF-8 encoding.
#
state: active
domain: miljoborsen.se
holder: permil4781-00001
admin-c: -
tech-c: -
billing-c: -
created: 2004-09-09
modified: 2016-07-14
expires: 2017-09-09
transferred: 2009-03-06
nserver: ns1.surf-town.net
nserver: ns2.surf-town.net
nserver: ns3.surf-town.net
dnssec: unsigned delegation
status: ok
registrar: Surftown Europ


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en